Chi tiết sản phẩm

  • YL CO₂ Glass laser ống
  • Mã sản phẩm: YL CO₂ Glass laser ống
  • 3.000.000đ

    2.500.000đ

  • Kích thước:
  • Lượt xem: 197
  • Thông tin sản phẩm
产品名称 商标 规范 制造 注意
YL CO₂ Glass laser ống 80W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 80W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 90W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 100W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 130W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 150W 中国吉林 6个月保修
Sản phẩm cùng loại