Công nghiệp in ấn và bao bì

Công nghiệp in ấn và bao bì

Công nghiệp in ấn và bao bì

Công nghiệp in ấn và bao bì

Công nghiệp in ấn và bao bì
Công nghiệp in ấn và bao bì

MÁy cắt CO2

MÁy cắt CO2
Máy khắc laser CO₂ kết hợp công nghệ tiên tiến với điều khiển CMA máy tính, máy móc chính xác, công nghệ điều khiển kỹ thuật số DSP và phương pháp truyền dữ liệu USB để phát triển một máy khắc...