CÔNG TY TNHH KAI SHENG

CÔNG TY TNHH KAI SHENG

CÔNG TY TNHH KAI SHENG

CÔNG TY TNHH KAI SHENG

CÔNG TY TNHH KAI SHENG
CÔNG TY TNHH KAI SHENG
Chi tiết sản phẩm

  • YL CO₂ Glass laser ống
  • Mã sản phẩm: YL CO₂ Glass laser ống
  • 3.000.000đ

    2.500.000đ

  • Kích thước:
  • Lượt xem: 550
  • Thông tin sản phẩm
产品名称 商标 规范 制造 注意
YL CO₂ Glass laser ống 80W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 80W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 90W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 100W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 130W 中国吉林 6个月保修
YL CO₂ Glass laser ống 150W 中国吉林 6个月保修
Sản phẩm cùng loại